ScoutsCymru & Welsh Rugby Union Partnership

We are pleased to announce an exciting opportunity to develop skills in coaching and organising Tag Rugby tournaments through a new Partnership with the WRU during 2018.

Those attending will complete the WRU’s Rugby Leaders Award course, which will provide you with the training and skills to, as a team, provide a Tag Rugby Festival.

We are hoping to offer this festival as an activity, as part of the 2018 All Wales Scout Camp in June.

We are looking for 30 14-18 year old Explorer Scouts from across Wales to take part in the training on the 13th-15th April 2018.

Camping facilities for the weekend will be provided at Cae Glas Activity Centre, CF5 6SG however there will be a £15 charge for food across the weekend.

Further details will be sent upon successful application.

Please complete the application form to apply for this fantastic opportunity. Closing date 16th March.

For more information, please contact ScoutsCymru Office on 01446 795277 or email admin@scoutscymru.org.uk

 

Partneriaeth ScoutsCymru ac Undeb Rygbi Cymru

Rydym yn falch i gyhoeddi cyfle cyffrous i ddatblygu sgiliau mewn hyfforddi a threfnu twrnameintiau Rygbi Tag drwy Bartneriaeth gydag URC yn ystod 2018.

Bydd y rhai fydd yn mynychu yn cwblhau cwrs Gwobr Arweinwyr Rygbi URC, fydd yn eich darparu â’r hyfforddi a’r sgiliau i drefnu, fel tîm, Gŵyl Rygbi Tag.

Rydym yn gobeithio cynnig yr Ŵyl hon fel gweithgaredd, fel rhan o Wersyll Sgowtiaid Cymru Gyfan 2018 ym mis Mehefin.

Rydym yn edrych am 30 Sgowt fforio 14-18 oed o ledled Cymru i gymryd rhan yn yr hyfforddiant ar Ebrill 13-15 2018.

Darperir cyfleusterau gwersylla am y penwythnos yng Nghanolfan Gweithgareddau Cae Glas, CF5 6SG.  Fodd bynnag, bydd tâl o £15 am fwyd dros y penwythnos.

Anfonir mwy o fanylion ar ôl cais llwyddiannus.

Llenwch y ffurflen gais i ymgeisio am y cyfle arbennig hwn. Dyddiad Cau 16 Mawrth.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Swyddfa ScoutsCymru ar 01446 795277 neu ebostiwch admin@scoutscymru.org.uk